Tarot

Tarot- själens spegel

Tarotkorten kan hjälpa och vägleda dig i utforskandet av ditt inre och ge dig information om olika val och dess möjligheter, riktning och utveckling.

Tarot finns där för dig i dagliga situationer såväl i glädje som i sorg.

I vägskäl i livet eller vid smärta, sorg och svåra beslut.

När vi i tarotbilderna speglar våra egna omedvetna impulser öppnas de och blir tillgängliga för vårt medvetna sinne.

Vi lär oss tolka kortens budskap, som vi skulle tolka en dunkel dröm, vi kan upptäcka nya inre riken, och få en glimt av universums mysterier och dess allomfattande kosmiska ordning.

Precis som vi använder en spegel för att studera vårt yttre kan vi använda tarotbilderna för att närma oss vår inre verklighet.

Det är en resa full av äventyr!

Pris: 600 kr

Tid: 60 min

Tarotbilderna är speglar av bilderna i våra själar. Ju längre vi ser inåt, desto mer upptäcker vi om oss själva och våra liv.

En spegel reflekterar den synliga verkligheten utan att döma den.

Tarotbilderna beskriver andliga tillstånd. När vi använder korten ser vi vår inre verklighet ur nya perspektiv.

Bilderna är varken "positiva" eller "negativa", varken "för" eller "mot" oss. De erbjuder helt enkelt antydningar och ledtrådar.

Vi kan studera dem, välja att antingen förkasta eller begrunda, ignorera eller använda dem.

Många människor är rädda för att konfronteras med sin inre verklighet; de kan ju hitta fula eller otrevliga sidor hos sig själva.

De låtsas känna sig själva, ofta tror de att de verkligen gör det. De slösar enorma mängder energi på att uppehålla en falsk fasad; ju falskare den är, desto mer desperat försvarar de den och desto större är den underliggande rädslan.

Varje gång man försöker försvara eller förneka den underliggande osäkerheten avslöjas den mer än den döljs. Resultatet blir rädsla, trångsynthet, undertryckta känslor, inskränkthet och en känsla av isolering, och den sanna inre verkligheten förblir okänd.

Förvånansvärt nog, lär vi oss att acceptera och älska oss själva först när vi slutar försöka dölja och gömma oss från vår inre verklighet. Det enda vi kan dela med andra är de sidor vi har upptäckt och accepterat hos oss själva, och det enda vi kan förändra är de vi har studerat grundligt och som vi har erkänt vara i behov av förändring.

Att utforska sig själv kan vara riskabelt ibland. Nyvunna perspektiv kan vända upp och ner på gamla vanor och attityder, och kan skaka våra trossystem (se Tornet) i grunden. Detta är dock ett nödvändigt steg i varje förvandlingsprocess.

"Belöningarna" för en sådan inre reningsprocess är stora. Varje gång vi avslöjar och släpper en av våra illusioner, kommer vi ett steg närmare våra egna sanna, gränslösa och varaktiga själv.

Vad vi ger upp och förlorar i denna process har aldrig varit riktigt vårt; det som förstörs har aldrig varit rotat i vårt sanna väsen.

Genom att ge upp kommer du till den stilla plats i dig själv där du och stillheten är ett; du kommer hem och du och ditt hem är ett.

Tarotsystemet

Tarot är ett gammalt kunskapssystem som det under århundraden har undervisats i hos hemliga mysterieskolor. Det är en vishetslära som framställs i bildkort.

Symbolerna är ofta gömda i esoteriska bilder. Varje kort besitter den energi som symbolerna på det har och återspeglar och förmedlar denna till den som använder leken. 

Ursprungligen var tarot en visdomsbok, liknande den kinesiska I Ching och användes som rådgivare i olika angelägenheter.

Tarot är ett redskap som kan användas för att orientera sig på vägen mot större medvetenhet - en lång väg med många kurvor.

Tarot är en vägledare till den inre förvandlingens rike, som avslöjar dolda budskap och utvidgar ens bild av självet och kosmos.

Vi kan använda Tarot som en karta, tecknad i symboler, som anger vägmärkena på den inre vägen. Rätt använd ger Tarot insikt och nya perspektiv på varje oklar situation.

Tarot äger en stark förvandlingskraft som kan leda till värdefulla genombrott, ökad klarhet och djupare förståelse inom livsområden som är ytterst betydelsefulla för oss.

Om vi är redo att se och acceptera, kommer Tarotkorten att ge oss information såväl om var vi har vår speciella styrka som var våra blinda fläckar finns.

 

En tarot-kortlek (svensk benämning sedan 1500-talet) eller tarotkortlek (svensk benämning sedan 1980-talet) är en kortlek som används för att spela sällskapsspel och spådomskonst.

Tarotlekens utséende och historia

Man vet inte exakt när den skapades, men det rör sig om tisdperioden 1420-1450, och det skedde i norra Italien. Det finns belägg för kortlekar med 52 kort långt tidigare men tarotkortleken tillkom genom att en fjärde honnör lades till i varje svit, och att en separat trumfsvit om 22 kort lades till.

Precis som i vår moderna fransk-engelska kortlek innehåller tarotkortleken fyra färger, men i tarotkorleken heter färgerna myny/pentagram, svärd, bägare och stavar.

Det finns också tarotkortlekar som istället har de välkända färgerna spader, hjärter, ruter och klöver.

I varje färg finns fyra klädda kort; kung, dam, riddare, prins/kavall och page, princessa och knekt.

Varje färg innehåller också 10 nummerkort numrerade 1-10. Tarotkortleken har också 22 st extra trumfkort som sedan publiceringen av Paul Christians Histone de la Magie (1870) tillsammans kallas för arcana major eller stora arkanen.

Det finns också andra varianter av tarotkortlekar som skiljer sig åt i sammansättning, men den med 22 tilläggskort (dvs totalt 78 kort) är idag standard.

Korten i stora arkanen har olika motiv och det är dessa man främst förknippar tarotkortleken med.

Korten i stora arkanen saknar färg men har en standardiserad rangordning, lägst är narren högst är Världen.

Andra exempel; lyckans hjul, rättvisan, döden, djävulen, yttersta domen och de älskande.

Sedan 1750- talet (Bologna) har spådomstroende ansett dem bära på särskilda magiska eller symboliska innebörder.

Spådom

Idag förknippas tarotkort framförallt med spådom och psykologiska reflexioner trots att syftet med denna lek (precis som med alla kortlekar) troligtvis ursprungligen var att spela spel.

Många använder också korten i olika terapiformer.

Idén att spå i tarotkorten härstammar från 1700 -talet och bruket lever kvar än idag.

Den förste person som nämner spådom med tarotkort är schweizaren Antoine Court de Gébelin (1719-1784) i hans stora bokverk le Monde primitif från 1773-1784.

Antoine Court de Gèbelin hävdade att tarotkortleken uppfanns av fornegyptiska präster och att den representerar någon slags gudomlig visdom.