Det heliga andetaget

Andas djupt, lugnt och regelbundet. Låt din andning hjälpa dig att frigöra spänningar och stress, låt din andning läka dig....

Ett redskap som du kan använda var som helst är din andning.

Du kan "andas rummet" och därigenom rena det med dina andetag. Andningen är helig och den är ett av de mest värdefulla redskap vi har tillgång till för att rena ett hem. För att "andas ett rum", ställ dig mitt i rummet och börja utvidga dina gränser utanför kroppen. För varje andetag, låt din medvetenhet expandera tills det känns som om du fyller hela rummet. Börja sedan gå runt i rummet och känn efter energiblockeringar med händerna och "blås" överallt där du uppfattar att energin behöver skingras.

 

Liten mindfulnessövning; Bli lugn av djupandning:

Börja med att andas djupt. När du andas in ska magen röra sig utåt och när du andas ut ska magen sjunka in.

Andas långsamt, räkna till 4-8 sekunder på varje inandning och 4-8 sekunder på varje utandning.

Andas in genom näsan, då värms luften och filtreras från bakterier. Du förbättrar också syreupptagningsförmågan och minskar risken för överandning.

Andas ut genom näsan eller andas ut genom en liten springa genom munnen.

 

 

För beskydd

Tänk dig att du klär dig i en rustning som reflekterar allt som kommer emot den. Kastar tillbaks ljus, skuggor, mörker. Du drar rustningen på dig, låter den omsluta hela dig. Blunda nu och se dig själv iklädd ljusets rustning. Skapa en tydlig bild. Kanske är rustningen som spegelglas, kanske är den bara ett slags ljus, kanske bara ogenomtränglig. Det viktigaste är att den förmår slunga tillbaka allt som riktas mot dig. Allt ska gå tillbaka till avsändaren. Det som sägs och känns handlar inte om dig, utan om den som uttalar orden, läcker ut känslorna. Behåll din rustning på, låt det studsa mot den. Den skyddar dig.

 

"Allt vad du och jag tänker och känner betyder någonting. Allt vi gör och allt vi önskar påverkar hela vår omgivning. Varje gång vi lyckas vara goda mot varandra förvandlar vi hela världen en aning".

- Dalai Lama

 

De två vargarna

En dag berättade den gamle Cherokee för sitt barnbarn om striden som pågår inom varje människa.

Han sa: Min son, det är en strid mellan två vargar inom var och en av oss.

En är ond: Det är vrede, avundssjuka, bedrövelse, beklagande, frosseri, högmod, självömkan, skuldkomlplex, förbittring, underlägsenhet, lögn överlägsenhet och självcentrering.

En är god: Det är glädje, frid, kärlek, hopp, klarhet, ödmjukhet, godhet, välvilja,empati, generositet, sanning, barmhärtighet och tro.

Pojken tittade på sin morfar och sa: men vem vinner?

Den gamle mannen svarade: Den du matar mest.

 

Oändlighetstecknet

Symbolen för oändlighet ser ut som en liggande åtta. Det är en mycket kraftfull kosmisk symbol att använda i ditt hem. Jag kom en gång hem efter en promenad och lade märke till att energin i mitt hem kändes laddad på ett mycket positivt sätt. Jag kände mig uppfriskad, ja, till och med upprymd. Jag frågade kvinnan som var på besök hos mig om hon hade lagt märke till det. Hon förklarade att hon strax innan jag kom tillbaka hade gått genom huset och gjort oändlighetstecknet i luften med händerna. Skillnaden i energi i hela huset var påtaglig!

 

Tjugo andliga sanningar

1. Tro på kärleken - den kan inte förinta Dig, bara upphöja Dig till skyarna.

2. Älska din nästa såsom dig själv - då sprids kärleksbudskapet som ett gyllene nätverk över jorden.

3. Sök ej jordiska skatter utan sök kärlekens skatt i ditt hjärta. Ingen blir rik av jordens skatter utan endast av kärleken i sitt hjärta.

4. Att känna kärlek till allt och alla öppnar dörren till ett klart gudsmedvetande. Det är målet för alla våra resor till jorden.

5. Medkänsla med alla levande varelser öppnar många kosmiska dörrar. Äkta medkänsla föds i närkontakt med gud. Ju närmare gud, ju mer medkänsla, empati och självuppoffring.

6. I lidande väcks vi, i lidande rannsakar vi oss själva och ställer oss de nödvändiga frågorna. Utan lidande ingen utveckling. Lidande är till för att vi ska ändra riktning och att få oss mer klarsynta och medkännande.

7. Lev här och nu. Inrikta din energi på det som är för stunden så finner du vägen till inre frid.

8. Begråt ej gamla sorger- släpp taget om oförätter som begåtts mot dig. Då öppnas nya dörrar och du blir en vis människa.

9. Du bär själv nyckeln till din egen gyllene port. Det är nyckeln till dig själv och ditt eget inre liv. När tiden är mogen kan du öppna den helt och låta insikterna komma ur ditt inre.

10. Meditation är en sann väg att hitta sig själv. I meditation öppnas dörrar, i meditation kan vi få kosmisk näring och utvecklas som själar.

11. Låt ditt inre ljus hela dig själv och andra.

12. Lek inte med elden, man ska undvika att gå i konflikt.

Lägg ner stridsyxan innan striden har börjat så slipper du denna karmiska börda. Strid sår nämligen dålig karma.

13. Lägg en blomma vid fiendens dörr så hjälper du till att hela denna sargade planet.

14. Var inte slav under tiden utan betrakta den som din vägvisare och tjänare. Det betyder: ta vara på ditt liv och gör  det bästa av det. Vila när du kan och låt inte tiden pressa dig.

15. Varje själ törstar efter kunskap och den befrielse som den ger - därför drivs vi till att om och om igen inkarnera på jorden.

16. Ät frukt men vänta tills den är mogen - på samma sätt skall du inte ta ut livet i förskott utan vänta och se vad det innehåller. När tiden är mogen får du veta allt.

17. En dag skall komma då andar ska tala ur var mans mun.

18. Jorden är till låns - ingen äger jorden. Vi lånar den under tiden vi bor här. Vi är därför skyldiga att visa den respekt och aktning. Det illa vi gör mot jorden gör vi också mot oss själva.

19. Du vandrar ej ensam på livets väg - himlens änglar vakar över dig och leder dig rätt.

20. Det finns en dröm - drömmen om evigt liv. Den har gått i uppfyllelse för er alla!

 

Fotspår i sanden

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde, såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnads vandring fanns det bara ett par par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. " Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig, att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett fotspår. Jag kan inte förstå, att Du lämnade mig när jag behövde dig som mest ". 

Herren svarade: " Mitt kära barn, jag älskar och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig ".

 

Fina och tankvärda citat:

"Vi är vad vi tänker. Från våra tankar uppstiger allt vi är. Med våra tankar skapar vi världen omkring oss".

- Budda

"Det finns en spricka i allt. Det är så ljuset kommer in".

- Leonard Cohen

Det finns bara en slags framgång - att kunna leva sitt liv på sitt eget sätt.

- Christopher Marley

Den som själv inte har ont i sinnet, tror andra om gott.

"Håller du fast det förflutna för hårt mot ditt bröst är dina armar inte fria att omfamna nuet".

- Jan Glidewell

"En invaderande armé går att stå emot, men inte en idé vars tid är kommen".

- Victor Hugo

Lycklig den som får vara den han är.

- Friedrich von hagedorn

Var dig själv, alla andra är redan tingade.

- Oscar Wilde

När man haft bråttom länge måste man stanna upp och vänta på sin själ.

Gammalt kinesiskt ordspråk

Var dag är en gåva - en skimrande möjlighet.

Varhelst du går lämnar du avtryck.

"Av kärlekens beröring blir var och en en poet".

- Platon

Varje dag är ett mirakel - lär dig njuta av det.