EFT; Emotional Freedom Techniques

Knacka bort dina problem med hjälp av EFT!

" Orsaken till alla negativa känslor är en störning i kroppens energisystem "                                                                                                        

EFT-  "Emotional Freedom Techniques" -  metoden för alla känslomässigt orsakade problem och förhindrade möjligheter.

EFT är en metod som tar bort, neutraliserar oönskade negativa känslor- och allt vad dessa kan orsaka tex: beroenden, fobier, stress, rädsla, ilska, sorg, ångest, depression, ätstörningar, följder av smärtsamma minnen/händelser/trauma, PTSD,  dåligt självförtroende, prestationsångest, svårighet med att förverkliga mål, många psykosomatiska (känslomässigt orsakade) symtom tex kronisk värk, migrän/huvudvärk, spänningstillstånd till andningssvårigheter.

EFT- metoden är svår att beskriva på ett bra sätt, eftersom den så markant avviker från vad man är van vid. Den har sina rötter i traditionell kinesisk medicin kombinerat med västerländsk psykologi.

EFT skulle kunna kallas fokuserad akupuntur- fast utan nålar. Eller meridianbaserad samtalsterapi. Eller en kombination av akupressur och speciella affirmationer.

EFT - behandlingen inleds med korrigering för ev. "självsabotage" (att kroppen inte vill som man själv vill). Genom att sedan kombinera stimulering av vissa känsliga meridianpunkter (en del av vårt kommunikations/energisystem) med rätt valda ord (tankar) får man ett synnerligen riktat och effektivt behandlingsresultat!

Just denna kombination har visat sig vara effektiv på annars "olösliga" problemområden. Inte sällan ger EFT resultat som är mycket imponerande och metoden kan ses som "den saknade pusselbiten" - ett viktigt tillskott inom framtidens medicin!

EFT  - behandlingen bryter snabbt och varaktigt sambandet mellan tankar och negativa känslor, tex ett smärtsamt minne lindras betydligt efter en lyckad behandling!

För att lösa problem som inte svarar bra på traditionella behandlingsmetoder kan man behöva gå utanför ramarna och göra på ett annat sätt.

EFT - metoden är verkligen något helt annorlunda..... och den fungerar oftast!

Pris: 600 kr för en introduktion, sedan kan du börja behandla dig själv och andra.  

Tid: ca 1 timma.

 

Hur går en EFT behandling till?

Du väljer något som stör dig i ditt liv.

Med hjälp av speciella affirmationer motverkas kroppens "självsabotage" (att den inte vill göra som du vill).

Du tänker på problemet medan du

Stimulerar ett antal meridianpunkter med fingrarna.

Ibland använder man "gamut 9" = ett antal moment där man avsiktligt växlar fokus åt olika håll. detta kan närmast beskrivas "hjärngympa" och anses förbättra kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva.

Behandlingen görs påklädd. Man ligger, sitter eller står. Inget stoppas in i kroppen tex nålar eller piller.

Ingen utrustning används.

Man gör det på sig själv, på någon annan eller visar någon hur han/hon skall göra.

Det har oftast ingen betydelse hur länge man haft ett problem.

Negativa effekter är ytterst ovanligt.

En "runda" EFT- behandling tar allt som allt endast ca 2-4 minuter. Det händer faktiskt ibland, att problemet försvinner helt på denna korta behandlingstid, och då kan man ibland känna sig som ett levande frågetecken. Normalt får man dock göra flera "rundor", varvid problemet minskar undan för undan.

 

Vad är EFT?

EFT står för Emotional Freedom Techniques, utvecklat av Gary Craig, USA.

EFT är nog den enklaste och mest mångsidiga av de nya s.k. meridianterapierna (även kallat energipsykologi).

Dessa är ett viktigt komplement till vanlig sjukvård. EFT fungerar ofta effektivt inom flera områden, som hittills varit svåra eller omöjliga att lösa med traditionella metoder.

EFT är en kombination av speciella affirmationer och en form av akupressur - man stimulerar vissa akupunkturpunkter med fingrarna. Vad man säger/tänker under behandlingen är helt avgörande för resultatet.

Ibland är effekten minst sagt dramatisk. Fleråriga problem kan minska eller försvinna helt efter en kort stunds behandling. Normalt får man dock göra några behandlingar.

EFT kan användas på en mängd olika områden:

Värk, speciellt kronisk, migrän, psykosomatiska sjukdomar

Beroenden, missbruk, alkohol, drger, nikotin, mat, sötsaker

Andningssvårigheter, astma, allergier

Fobier tex höjd- spindel, rädsla att tala inför andra

Depression, sömnproblem, irritabilitet

Alla negativa känslor tex stress, ilska, sorg, rädslor, oro, ångest

Följderna av plågsamma händelser, misshandel, att våga köra igen efter en bilolycka

PTSD; Post Traumatic Stress Disorder

Panikångest

Barns problem tex separationsångest, stamning, sängvätning, inlärning

Prestationsrelaterade aktiviteter tex sport, försäljning, tentamen/prov, uppkörning för körkort.

Personlig utveckling, dålig självbild, att nå mål, relationer

 

När EFT utövas korrekt, uppnår 80 % antingen en tydlig förbättring eller fullständig befrielse från problemet. 

EFT är en mycket kraftfull teknik, som på kort tid bryter fastlåsta mönster.

Fungerar ofta när inget annat hjälper.

Ofta snabbt, milt och varar länge.

Inga preparat eller utrustning behövs.

Behandlingen är mycket riktad (ett problem i sänder).

Man kan behandla sig själv eller andra.

Kan lätt läras av alla..

 

Teorin bakom EFT:

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka" 

- Albert Einstein

EFT har vuxit fram genom praktiska erfarenheter - man har utgått från Roger Callahans överaskande upptäckt och hans stora arbete "Thought Field Therapy".

EFT utvecklas i en rasande fart tack vare alla entusiastiska utövare, som bidrar med nya erfarenheter och kunskap.

Någon vetenskaplig bevisad teori finns ännu inte, men håller på att växa fram.

Men det finns en tänkt verkningsmekanism som verkar logisk och som bekräftas väl av hur EFT fungerar i praktiken. Här ska jag försöka förklara det hela:

För att förstå EFT får man tänka i nya banor:

Att det strömmar en "livsenergi" i meridianer i kroppen

Att våra tankar kan störa detta flöde

Att dessa störningar upplevs som olika negativa känslor

Vetenskapen accepterar ännu inte detta, ett av problemen är att det är svårt att mäta den subtila livsenergin med instrument- men den påverkar (märks av) biologiska organismer.

Allting är egentligen energi eller om man så vill, en manifestation av energi.

Flera vetenskapsmän har funderat kring detta, tex Einsein.

I Kina ansåg man att livsenergi (chi) flyter i meridianer, ett energisystem i kroppen, och kartlade detta för flera tusen år sedan.

Kroppens meridiansystem har visat sig ha en central roll, när det gäller hur man mår

Följande mekanism råder:

Tidigare negativa händelser i vårt liv eller en påminnande tanke idag orskar störningar i kroppens meridiansystem.

Störningarna ger olika kroppsliga förnimmelser, får kroppen att reagera onormalt eller man får fysiska besvär.