Aromaterapi

En modern behandlingsmetod med uråldrigt ursprung...

Ordet aromaterapi betyder " healing med dofter".

Min Aromaterapi innefattar aromamassage och personliga råd om vilka eteriska oljor som passar dig och hur du kan använda dem hemma mellan behandlingarna och vid olika åkommor.

Pris delkropp: 500 kr.  Pris helkropp: 650 kr.

Behandling med aromaterapi baseras på att man använder eteriska oljor. 

Vanliga åkommor där Aromaterapi kan lindra och förebygga problem och symtom är bl.a  blod - och lymfcirkulationen, högt blodtryck och åderförkalkning.

Oljorna verkar på hela kroppen och behandlar speciella åkommor samt återställer den naturliga balansen både fysiskt och mentalt.

Varje eterisk olja har sin egen individuella doft och sina egna läkande egenskaper. Molekylerna i oljan kommer in i blodomloppet och förs ut till alla delar av kroppen.

Oljorna påverkar både kropp och själ, stärker den fysiska hälsan och höjer humöret. 

Olika användningsområden för eteriska oljor:

aromamassage, insmorning (eteriska oljor som blandats med vegtabiliska kallpressade oljor), inhalering, ånginhalering, varma och kalla kompresser, i badvattnet (utblandat i honung, grädde eller vegetabiliska kallpressade oljor), gurgling, och i krämer och salvor.

 

Aromaterapi är en speciell gren av örtmedicin som använder koncentrerade växtoljor, eteriska oljor, i syfte att förbättra fysisk och emotionell hälsa och för att återställa balansen hos hela människan.

Till skillnad från örterna som används som örtmedicin används inte de eteriska oljorna invärtes utan inhaleras eller appliceras på huden. Varje olja har sin egen naturliga doft och en mild, läkande egenskap.

Detta gör aromaterapi till en av de behagligaste och populäraste alternativa behandlingarna.

Molekylerna i oljan kommer in i blodomloppet och förs ut till alla delar av kroppen. Oljorna påverkar både kropp och själ, stärker den fysiska hälsan och höjer humöret.

Hur aromaterapi fungerar:

Aromaterapi verkar långsamt men effektivt när den används korrekt och ges tid att verka.

De behövs regelbundna behandlingar för att återställa balansen i kroppssystemen och om man har varit stressad eller sjuk kan det ta flera veckor av behandling innan man märker en förbättring. 

Det handlar om att få in eteriska oljor i kroppen för att kunna ändra kroppskemin, stödja kroppssystemen och förbättra humör och känslor.

Det har bevisats att man kan frigöra känslomässiga och fysiska spänningar, lindra smärta, främja hälsosam cirkulation och återskapa ett balanserat hälsotillstånd genom att manipulera kroppens mjukdelar.

Massage är den metod som används av proffessionella aromaterapeuter.

Men om man använder oljorna hemma kan de även tillsättas i badvattnet, användas på varma eller kalla kompresser för svullna, smärtsamma områden och inflammationer, vid blåmärken, skärsår och insektsbett, mot åderbrock och vid förkylning som gurgling och ånginhalering.

När eteriska oljor appliceras på huden börjar de genast påverka kroppsvävnaderna. Molekylerna i oljorna är så små att de kan absorberas genom hudens porer och gå in i blodet, vilket betyder att de förs ut till alla delar av kroppen.

Men doften är också viktig. Inhalering kan förstärka effekten hos oljan som appliceras på huden, och detta är ett säkert sätt att dra nytta av de läkande egenskaperna hos oljor som annars kan orsaka irritation.

Ingen vet exakt hur dofter påverkar sinnet, men det har spekulerats i att receptorer i näsan omvandlar doft till elektriska impulser som överförs till det limbiska systemet i hjärnan.

Dofter som når det limbiska systemet kan på ett direkt sätt påverka vårt humör och våra känslor, samt förbättra mental vakenhet och koncentration.

Fördelar med aromaterapi:

Aromaterapi är bra för människor snarare än mot sjukdomar.

En behandling är mild nog att kunna vara till nytta för människor i alla åldrar och alla hälsotillstånd. Den är välgörande för spädbarn och barn och erbjuder välbefinnande och omvårdnad för äldre. Gravida kvinnor och även människor som är svårt sjuka i cancer eller AIDS kan dra nytta av professionell behandling.

Aromaterapi rekommenderas inte som ett botemedel mot sjukdomar. Det den framförallt gör är att den får kropp och själ att slappna av, lindrar smärta och återger kroppssystemen den balans som behövs för att läkning ska kunna ske.

Behandlingen är ockå som effektivast när den används i förebyggande syfte, eller för att lindra symtom innan dessa bryter ut i sjukdom.

Aromaterapi har visat sig vara speciellt effektiv när det gäller att förebygga och behandla sjukdomar som hör ihop med stress och oro, muskulär smärta, matsmältningsproblem, oregelbunden menstruation, klimakteriebesvär, sömnlöshet och depression.

Eteriska oljor och hur de verkar:

Eteriska oljor kan påverka kroppen på tre olika sätt; farmakologiskt, fysiologiskt och psykologiskt. Ur ett farmakologiskt perspektiv reagerar oljans kemiska beståndsdelar med kroppens kemi på ett sätt som liknar mediciner, men långsammare, mer sympatiskt och med färre bieffekter.

Eterika oljor har även märkbara fysiologiska effekter. Vissa oljor hör ihop med särskilda områden på kroppen. Ros hör till exempel samman med det kvinnliga reproduktionssystemet, medan kryddiga oljor tenderar att gagna matsmältningssystemet.

Oljan kan också lugna ett överaktivt system, eller stimulera en speciell del av kroppen som är trög. En del oljor, exemelvis lavendel, är adaptiva. Med detta menas att de gör vad som kroppen kräver av dem för tillfället.

Den psykologiska responsen sätts igång av den effekt som de eteriska oljorna har på hjärnan.

Alla eteriska oljor absorberas inte lika snabbt av kroppen. De kan ta från 20 minuter till flera timmar, beroende på oljan och den individuella kroppskemin hos den person som behandlas.

Vanligtvis absorberas den på ungefär 90 minuter. Efter ett antal timmar lämnar oljan kroppen, de flesta via utandningsluften, andra via urinen, avföringen eller gnenom svettning.

Att blanda och använda eteriska oljor:

Eteriska oljor kan användas var för sig eller kombineras med varandra. Blandningar har två syften: att skapa en mer sofistikerad doft eller att förstärka eller ändra den medicinska verkan hos oljorna.

Blandningen ändrar den molekylära strukturen hos eteriska oljor och om man blandar dem på ett speciellt sätt kan man åstadkomma en "synergistisk" blandning där de olika oljorna samverkar på ett harmoniskt sätt som ger stor effekt.

När terapeuten blandar oljor tas inte bara patientens symtom och underliggande orsaker i beaktande, utan även individens biologiska och psykologiska natur såväl som favoritdofter. I behandlingssyfte är det vanligt att man använder endast tre eller fyra oljor tillsammans.

Säkerhetsföreskrifter:

Aromaterapi kan användas parallelt med konventionell medicin och de flesta andra former av holistisk behandling.

Men om man tar mediciner ska man rådfråga sin läkare. En del oljor är inte förenliga med homeopatisk behandling.

Aromaterapi kan användas riskfritt i hemmet vid mindre eller kortvariga problem, förutsatt att man följer vissa riktlinjer.

Inta inga eteriska oljor oralt.

Undvik att få eteriska oljor i ögonen.

Förvara alla oljor utom räckhåll för barn.

Använd inte eteriska oljor outspädd direkt på huden om inte anvisningarna medger detta.

Konsultera en utbildad aromaterapeut om du:

Är gravid.

Lider av allergi.

Har kroniska medicinska besvär som expelvis högt blodtryck eller epilepsi.

Genomgår medicinsk eller psykiatrisk behandling.

Tar homeopatiska medel.

Har ett kroniskt och/eller allvarligt hälsoproblem eller om ett problem blir allvarligt eller är ihållande.

Ämnar behandla mycket små barn

 

Lite historik:

Aromatiska växtoljor har använts i terapeutiskt syfte i tusentals år.

Den uråldriga vediska litteraturen i Indien och historiska medicinska texter från Kina och Arabien dokumenterar betydelsen av aromatiska oljor för hälsa och andlighet.

I antikens Grekland använde Hippokrates, läkekonstens fader, väldoftande rökelser för att befria Aten från pesten och romerska soldater bibehöll styrkan genom att bada i doftande olja och genom att regelbundet få massage.

Men det var dock Egyptierna som var de mest välkända av antikens aromaterapeuter.

Det sägs att läkare från hela världen reste till Egypten för att lära sig aromatekniken.

Man tror att aromaterapi kom till väst vid tiden för korstågen.

Historiska källor berättar att eteriska oljor användes under pesten på 1300- talet.

På 1500- och 1600- talen var aromaterapi populärt hos de bästa europeiska örtterapeuterna. Men det var inte förrän på 1700- och 1800-talen som forskare kunde identifiera många av de individuella komponenterna hos växtkemin.

Forskning gjorde de möjligt för vetenskapsmän att extrahera de aktiva komponenterna i medicinalväxter.

Ironiskt nog ledde detta till utvecklingen av de farmaceuptiska läkemedlen och ett avståndstagande från örtmedicinen.

Men på 1920- talet ledde hängivenheten hos en fransk kemist, René Maurice Gattefossé till en blygsam förnyelse av växtoljor.

Gattefossé upptäckte att lavendelolja snabbt läkte ett brännsår på handen och han fortsatte med att visa att många eteriska oljor var bättre antiseptiska medel än de syntetiska motsvarigheterna.

Han myntade begreppet aromaterapi för att innefatta den helande effekten hos doftande oljor.

Senare använde en fransk arméläkare, Jean Valnet, framgångsrikt eteriska oljor vid behandling av soldater som sårats i krig, samt patienter vid en psykiatrisk klinik.

År  1964 publicerade Valnet  "Aromatherapie", som än idag av många anses vara aromaterapins bibel.

På 1950- talet introducerade Marguerite Maury, en österikisk skönhetsterapeut, konceptet att använda eteriska oljor vid massage och etablerade de första aromaterapi- klinikerna i Storbritanien, Frankrike och Schweiz.

Ur den här varierande historien har aromaterapi utvecklats till att bli en av de mest värdefulla av de moderna alternativa behandlingsmetoderna.