Healing

Healing

Min healing innefattar både religiös och andlig healing. Jag har hittat många av mina healingtekniker från spiritualistisk och shamansk healing. Jag utför aurahealing, reiki och psykisk healing. En healing hos mig har influenser från både öst och väst. Min intuition är min ledsagare till rätt healingteknik för mig.

Alla mina behandlingar innehåller någon form av healing!

Reiki:

Reiki är en österlänsk terapi som inte menar sig bota några specifika sjukdomar. Den hjälper kropp, sinne och själ att hela sig själv med hjälp av den universella livskraften som kallas reiki i denna healingform och som finns i och omkring allting. Det är en metod där behandlaren fungerar som en kanal som förbinder en annan person med den universella helande kraften eller livskraften. Reiki kan befrämja en mer positiv livssyn samt vara till nytta vid behandling av stressrelaterade problem och vid depression, huvudvärk, migrän, ångest och oro.

Den universella livskraften som består av yin och yang- energi, är viktig i reikihealing.

Pris: 600 kr.  Tid: ca 1 timma.

 

Lite historik:

Reiki är ett andligt healingsystem. Enligt dess grundare, den japanska teologen dr. Mikao Usui, var reiki en gång en del av den tibetanska buddhismen. På 1800- talet tillbringade Usui 14 år med att söka efetr healingens hemligheter och fann slutligen kunskap om reiki i sanskrit texter.. Efter att ha fastat och mediterat i 21 dagar på en bergstopp i japan fick han en vision om innebörden.

Vad innebär reiki?

Reiki är ett japanskt ord som kommer från "rei" som betyder universell, och "ki" som betyder den livskraft som genomsyrar och omger allt levande. Det är samma livskraft som kallas qi på kinesiska och prana på sanskrit. Begreppet reiki skapades i slutet av 1800- talet av dr Mikao Usui för att beskriva den nya healingmetod som han hade utformat.

Att kanalisera ki:

Innan reikiutövarna kan behandla andra måste en rekimästare öppna deras healingkanaler. De följer regler som utformades av Usui, de sk reikiprinciperna. Dessa har att göra med etik och beteende och inbegriper att leva i harmoni med andra, att göra gott, att vara positiv inför allting, att ta ansvar för den egna hälsan och lyckan samt att använda sina krafter för att hjälpa andra.

Utövarna får också lära sig vissa urgamla symboler och hur man använder dem för att fördjupa sin kunskap om tekniken.

En "första gradens" elev kan utöva reiki, men det är vanligare att man har uppnått "andra graden" innan man börjar ge behandlingar.

Varje nivå uppnås genom initiering. När man uppnått andra gradens initiering kan man utbilda sig till rekimästare, som kan lära ut förmågan att kanalisera reki. Jag är själv  initierad i "andra gradens" reiki.

Hur går en reikibehandling till?

Ha på dig löst sittande kläder vid behandlingen. Du ligger fullt påklädd på en brits och behandlaren håller sina händer antingen på eller precis ovanför din kropp. Tolv grundläggande handpositioner används. Dessa sammanfaller på ett ungefär med kroppens stora organ och körtlar, fyra på huvudet, fyra på ryggen, och fyra på magen. Man anser att ki passerar ut genom behandlarens händer och in i din kropp, där den vitualiserar och balanserar din egen ki.

En viktig aspekt av reiki är att du själv spelar en positiv roll i behandlingen. Om du vill bli helad och är öppen för möjligheten att reiki kan hjälpa dig, kommer du garanterat att få ut något positivt, även om det kanske inte blir på det sätt som du förväntat dig.

Det viktigaste är att du får tillräckligt många behandlingar för att hela den verkliga orsaken till problem, vilket vanligtvis ligger på den mentala, emotionella eller andliga nivån.

 

 

 

 

För priser och mer information om varje behandling klickar du på respektive behandling högst upp på startsidan.

Lite allmänt om healing:

Sedan urminnes tider har utvalda människor påstått sig ha helande krafter och de har även kunnat ge bevis på detta. Dessa krafters ursprung tycks variera alltefter helarens tradition och trosuppfattning. Det finns två olika typer av healing; religiös och andlig.

Religiösa helare anser att patientens tro, antingen på helarens krafter eller på den gudom helaren företräder är nödvändig för ett lyckat resultat.

Andliga helare å andra sidan tror att de bara är kanaler genom vilka kraften eller energin från någon yttre makt överförs till patienten. Andlig healing som terapiform kan delas upp  i undergrupper utifrån helarens definition av denna makt.

Religiöst helande:

Termen "religiöst helande" används vanligen för att beskriva healing i ett religiöst sammanhang och förutsätter att patienten tror på helarens eller gudomens krafter. En typisk evangelist förkunnar, antingen på tv eller i små eller stora gudtjänster, att åhörarna kan botas om de tror på gudomen - då inte nödvändigtvis den judisk-kristna - och verkligen tror att de kan bli helade.

Det finns en annan typ av helande inom ortodoxa kyrkor. Andra religiösa helare framträder inte i storskaliga sammanhang utan arbetar privat med patienterna en och en. Många ser sig själva som innehavare av helande krafter, men de vet inte exakt hur dessa fungerar eller varifrån de kommer.

Sådana helare använder ofta andra tekniker än att förmedla helande energi tex självsuggetion - att inprägla en idé i det undermedvetna. Medan patienten befinner sig i ett tillstånd som liknar lätt trans och projektion av den egna personen som en auktoritet. Syftet med dessa tekniker är att mobilisera och stärka patientens energi, vilja och självläkningsförmåga.

Andlig healing:

Det centrala i andlig healing är att utövarna, individuellt eller i grupp, fungerar som kanaler för en andlig eller övernaturlig helande kraft eller ber om gudomligt ingripande för att ett helande ska komma till stånd.

De viktigaste typerna av andlig healing räknas upp nedan, men listan är långt ifrån komplett. Många av dem inbegriper "healing på avstånd" även känd som distanshealing och "fjärrhealing". Denna term omfattar de nedan uppräknade healingformerna, förutom aurahealing och kräver inte patientens närvaro eller vetskap.

Aurahealing:

Aurahelarna hävdar att alla har en aura, ett energifält som omger kroppen och som kan ses som olika färger och de menar sig kunna se eller känna denna aura.

När en person är sjuk förändras auran, men den kan repareras av helarens händer eller genom visualisering av de rätta färgerna. Aurahelare använder ibland även ayurvediska tekniker och färgterapi.

Helande genom bön:

Helande genom bön skiljer sig på ett grundläggande sätt från religiöst helande genom att resultatet inte beror på mottagarens tro. Helande genom bön har alltid varit en hörnsten i den religion som är känd som Kristen Vetenskap (Christian Science) men under de senaste 20 åren har metoden med entusiasm även tagits upp av evangeliska kyrkor och pånyttfödda kristna. Den är också ett inslag i många andra världsreligioner. Syftet är att be om gudomligt ingripande för att åstadkomma helande.

Psykisk healing:

Även om en del utövare av psykisk healing tror att deras healingkrafter kommer från en gudom, tror många att de bara kanaliserar den "psykiska" eller andliga energi som de fått som gåva. Psykisk healing kallas också "psi-healing" där "psi" står för intuitiv medvetenhet om både naturliga och övernaturliga händelser utanför kroppen och bortom tidens gränser. Helarna använder sig av en rad olika tekniker utifrån vad de själva föredrar.

Shamansk healing:

Shamaner har vördats i stamkulturer över hela världen - från Sydamerika till Irland - och sägs fungera som en förmedlande länk mellan invånarnai i denna och andra världar. De har olika trosföreställningar beroende på deras egna erfarenheter som "resande i andevärldarna" och de använder olika ritualer, ljud eller ätliga substanser för att få tillgång till dessa världar för helande och bön.

Spiritualistisk healing.

Spiritualisterna tror att de kan kontakta de dödas andar, ibland med hjälp av ett medium som vidarebefodrar meddelanden. Spiritualistiska helare kan kontakta framstående helares och läkares andar och kanalisera deras helande energier till sina klienter.

Helarna har olika sätt att arbeta på. Oftast uppmanas du som patient att slappna av före behandlingen. Du kan bli ombedd att bära bekväma kläder, ta av smycken och skor, blunda eller rentav ställa en fråga, men i allmänhet kräver healingen inte någonting mer än att ditt undermedvetna är mottagligt.

De sägs att de bästa helarna inte kräver något alls utan enbart fungerar som kärl eller kanaler för välgörande, positiva eller balanserande energiformer. Du bör tänka på att resa dig långsamt efter en spiritualistisk healingbehandling och att undvika stressiga situationer så länge som möjligt både före och efter den.

Att tänka på:

Healing är inte en ersättning för medicinsk behandling. Konsultera läkare om du lider av någon åkomma eller tror att du gör det innan du besöker en healer, särskilt om du har någon emotionell eller psykisk störning.

Fortsätt med eventuell medicinsk behandling under och efter andlig healing. Avbryt inte en behandlingskur för att du tror att du blivit botad- du kan ha misstagit dig.

Gå inte till en healer som tar alltför mycket betalt- han eller hon kan vara en kvacksalvare.

Undvik healers som irriterar eller stör dig eller som påstår att deras behandling bara misslyckas om mottagaren inte har tillräckligt stark tro på ett healingsystem eller en makt eller undermedvetet vill fortsätta att vara sjuk.