Meditation

 

 

Varför meditera?

I meditation kommer du närmare dig själv och din inre röst genom att försöka stilla din tanke- och känsloverksamhet och genom att bara sitta i stillhet och tystnad utan några tankar når du fram till ditt själv, din inre källa och själ.

Hur gör jag?

Viktigt att inte göra det komplicerat. Sitt på golvet i lotusställning med en kudde under knäna eller på en helt vanlig stol, men se till att ryggen är rak. Allra helst ska ryggen vara fri.

Att meditera innebär att vara aktiv i stillhet.

 

Min meditation

Min meditation innefattar fokus på andningen, chakra - och färgmeditation, visualisering och olika "frö" för uppmärksamheten. Jag har även guidade meditationer då jag leder dig till olika inre platser där du får upplevelser, insikter och budskap som leder dig till ökad självmedvetenhet och personlig utveckling.

Pris för meditation enskilt: 600 kr  Tid: ca 60 min.

Pris för meditationscirkel i grupp, 5 ggr: 2000 kr. Tid: ca 2 timmar varje tillfälle. Fika ingår.

 

Tips på enkla och bra meditationer:

 

Meditation för framtiden och det förflutna:

Andas in och andas ut med lugna, djupa andetag.

Med varje inandning andas du in framtiden och alla dess kraftfulla möjligheter.

När du andas ut, andas då ut det förflutna och allt som hörde den till.

 

Bubbelmeditation:

Detta är en form av visualisering där man föreställer sig att ovidkommande tankar och känslor innesluts i bubblor och förs bort.

När du känner dig bekväm och avslappnad föreställ dig att du sitter på botten av en varm och klar sjö. Det är fridfullt och tyst och du andas normalt.

Töm sinnet på tankar och känslor och håll det helt tomt så länge du kan.

När en oönskad tanke dyker upp i huvudet, föreställ dig hur en stor bubbla bildas på sjöbotten. Medan bubblan långsamt stiger till ytan - under sex eller sju sekunder - begrunda tanken eller känslan tills bubblan når sjöns yta och försvinner och tar tanken med sig.

Om samma eller någon annan tanke dyker upp i medvetandet igen, upprepa processen och iakta lugnt hur den förs upp till ytan och försvinner.

Prova detta i tio minuter till en början och förläng tiden gradvis när du blir bättre på tekniken.

 

Visualiseringsmeditation:

Visualisering är i själva verket en form av konstruktivt dagdrömmande. Den utnyttjar föreställningsförmågan för att skapa en känsla av välbefinnande för att byta ut negativa attityder mot positiva och för att förstärka kroppens naturliga, läkande krafter.

Visualisering är en av de mest angenäma och avslappnande behandlingsformerna. I sitt enklaste utförande kan den bestå av endast ett skapande och utforskande av behagliga eller tillfredsställande bilder som produceras i sinnet.

Med ett mer fokuserat tillvägagångssätt kan bilderna väljas för att direkt ta itu med känslomässiga problem eller särskilda sjukdomar eller störningar.

 

Lite allmänt om meditation:

Meditation har länge använts av religiösa och andliga utövare i öst som en metod för att uppnå "upplysning" eller nirvana. Men den har också förekommit i västerländska religioner som en form av kontemplation.

Meditation är en metod eller mental terapi för att stilla sinnet. Den bakomliggande idén är att ändra på vanan att tillåta våra tankar och känslor att kontrollera oss.

Det finns goda själ, både andliga och fysiska, för det nästan universella meditationsutövandet genom historien och i all världens kulturer och religioner.

Det är genom meditation vi kan uppleva helheten, som enligt den schweiziske psykiatern Carl Jung är drivkraften bakom mänskliga behov och önskningar.

Meditationens effekter på sådana fysiologiska processer som hjärtfrekvens, blodtryck, hormonavsöndring, hjärnvågor och andning har studerats och demonstrerats utförligt.

Man har exempelvis funnit att hjärnan producerar mer alfavågor under meditation. Alfavågor stimulerar den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet och förknippas med stilla, mottagliga tillstånd. De stänger av "kamp-flyktreaktionen" som skapas av upplevd eller reell stress.

Att meditera verkar enkelt. Ingen speciell utrustning krävs och man kan meditera när som helst och under nästan alla omständigheter. Men det är inte enkelt. De flesta av oss är ovana vid att medvetet rensa sinnet på tankar och förnimmelser.

Som med flertalet alternativa behandlingsformer är man därför i behov av en erfaren lärare för inledande träning.

Vad är meditation?

Det är svårt att definiera skillnaden mellan meditation, koncentration och kontemplation eftersom termen "meditation" så ofta används för alla tre.

I allmänhet kan meditation definieras som en aktivitet som avskärmar sinnet från yttre stimuli så att man uppnår ett tillstånd av lugn, avslappnad vakenhet eller medvetenhet.

Vissa människor anser att det sanna meditativa tillståndet är en plats, där det existerar en typ av intuition som är oupplösligt förenad med den universella medvetenhet som allt och alla är en del av.

Detta har beskrivits som ren varseblivning eller ett tillstånd bortom personliga begär, vilket möjliggör en form av mognad och osjälvisk kärlek.

Oavsett beskrivning anses det i allmänhet vara ett tillstånd där handlingar föds som är i harmoni med univerum.

Att fokusera sinnet:

I alla meditationstekniker fokuseras uppmärksamheten på ett enda meditationsobjekt. Vilken typ av objekt eller "frö" som används varierar mellan olika skolor, men följande är vanliga:

Andning:

Jämn, lugn och regelbunden andning är inte bara en viktig metod för avslappning före och under meditationen utan också ett idealiskt fokus för uppmärksamheten. För den som har god visualiseringsförmåga kan färgandning fungera bra.

Ljud:

Många österländska meditationsformer bygger på användningen av ett mantra dvs ett ljud eller en fras som man upprepar om och om igen antingen hög teller tyst för sig själv. Mantran kommer i regel från sanskrit eller tibetanska. Det mest berömda, ordet om, sägs vara univerums ljud och frasen om mani padme hum, som kallas mani, eller det stora mantrat, kan fritt översättas som "Var hälsad du lotusblommans juvel". Både mantrats ljud och betydelse är viktiga.

Det är bäst att få en lärares hjälp med att välja mantra och när du har valt ett bör du hålla fast vid det.

Mantran används ibland tillsammans med ett mala, Ett radband med 108 pärlor som används på ungefär samma sätt som det katolska radbandet. Mantran är också centrala i Transcendental meditation.

Föremål:

För att fokusera uppmärksamheten används enligt tradition sådana föremål som en blomma, en skål med vatten eller en ljuslåga. Men i stort sätt vad som helst fungerar, tex en sten, en kristall, en fläck på väggen eller ett föremål med religiös betydelse exempelvis ett krucifix.

Former och Mönster:

Enkla geometriska former och mönster kan ha stor symbolisk innebörd under meditation. Mandalor och "Yantran", som hämtas från buddistiska och andra österländska traditioner är sådana exempel. De används ofta för att fokusera sinnet . De mest berömda yantrat är sri-yantrat, vars beståndsdelar har stor symbolisk mening. De viktiga är här upplevelsen av själva bilden och inte hur man ska tolka den.

Bilder:

Människor med god föreställningsförmåga tycker ofta att det fungerar bättre med en inre bild än ett yttre föremål. Du visualiserar helt enkelt en scen i sinnet och tillåter dig att uppleva den i alla dess aspekter. Visualisering är i själva verket en erkänt värdefull terapeutisk teknik.

Koans:

Koans är gåtor som zenmästare ställer till sina elever. De är inte gåtor i vanlig bemärkelse, snarare frågor som inte kan besvaras logiskt utan måste lösas med hjälp av känslor och intuition. Exempel på koans är "Hur låter en hand som klappar?" och "Vad är ingenting?"

Rörelse:

Upprepade eller formaliserade rörelser kan också användas som "frön", som i tai chi och vissa typer av yoga. I sufisk meditation står man i en cirkel och håller varandra i hand och sjunger, medan man växelvis höjer och sänker armarna för att efterlikna hur en blomma öppnar och sluter sig.

Transcendental Meditation (TM)

Transcendental Meditation skapades ursprungligen av en indisk religiös ledare, Swami Brahmananda Saraswati från Jyotir Math, som en enkel och praktisk meditationsform för de fattiga i Indien. Den föddes i väst på 1960-talet av Swami Brahmananda Saraswatis lärjunge, Maharishi Mahesh Yogi, och blev genast berömd eftersom den utövades av Beatles. men Beatles förkastade senare TM med motiveringen att den hade blivit för materialistisk.

TM är i grund och botten en form av mantramediitation, där det speciella är att mantrat, som man får i förtroende av gurun eller läraren ska hållas hemligt. Alla sägs ha olika rytmer och vibrationsfrekvenser i sina organ och därför "avpassas" mantrat individuellt. Introduktionsproceduren i TM består av två inledande och inspirerande föredrag, som följs av en initieringsceremoni, där du får ditt mantra. Du uppmanas också att ha med dig blommor, frukt och en vit näsduk.

Efter en speciell vedisk recitation ombeds du att placera föremålen på bordet, medan du upprepar ditt  mantra om och om igen tills du kommer i ett avspänt tillstånd. De flesta närmar sig initieringsceremonin med höga förväntningar.

Eftersom förväntning och tro är avgörande för resultatet i meditativa och hypnoterapeutiska tekniker, upplevs proceduren ofta som mycket effektiv. Trots att det inte är billigt att lära sig TM påstås metoden ha så mycket som fyra miljoner anhängare världen över. Många människor hävdar att den har förändrat deras liv.

Den uppmärksamhet som TM fått ledde till att Herbert Benson och Robert K. Wallace vid Harvard Medical School gjorde en undersökning av dess effekter i slutet av 1960-talet. De kom fram till att TM inte var mer effektiv än vanlig mantra meditation, enkla kristna böner eller radband, även om den otvivelaktigt framkallade alla de fysiska tecken som är typiska för djup meditation:förändringar av blodtryck, hjärtfrekvens och hjärnvågor samt minskning av stresshormoner.

Healing

Sedan urminnes tider har utvalda människor påstått sig ha helande krafter och de har även kunnat ge bevis på detta. Dessa krafters ursprung tycks variera alltefter helarens tradition och trosuppfattning. Det finns två olika typer av healing; religiös och andlig.

Religiösa helare anser att patientens tro, antingen på helarens krafter eller på den gudom helaren företräder är nödvändig för ett lyckat resultat.

Andliga helare å andra sidan tror att de bara är kanaler genom vilka kraften eller energin från någon yttre makt överförs till patienten. Andlig healing som terapiform kan delas upp  i undergrupper utifrån helarens definition av denna kraft.

Religiöst helande:

termen religiöst helande används vanligen för att beskriva healing i ett religiöst sammanhang och förutsätter att patienten tror på helarens eller gudomens krafter. En typisk evangelist förkunnar, antingen på tv eller i små eller stora gudtjänster, att åhörarna kan botas om de tror på gudomen- då inte nödvändigtvis den judisk-kristna- och verkligen tror att de kan bli helade. Det finns en annan typ av helande inom ortodoxa kyrkor.

Andlig healing:

det centrala i andlig healing är att utövarna, individuellt eller i grupp, fungerar som kanaler för en andlig eller övernaturlig helande kraft eller ber om gudomligt ingripande för att ett helande ska komma till stånd.

De viktigaste typerna av andlig healing räknas upp nedan, men listan är långt ifrån komplett. Många av dem inbegriper "healing på avstånd" även känd som distanshealing och "fjärrhealing".Denna term omfattar de nedan uppräknade healingformerna, förutom aurahealing och kräver inte patientens närvaro eller vetskap.